Praktijk voor Innerlijk Bewustworden, Gustave Tripels
    Home  
       
    Yoga  
     
    Individueel  
     
    Begeleiding  
     
    Gustave Tripels  
     
    Contact  
     
    Links  
       
    Yoga.
Innerlijkbewustworden
 
  Innerlijk bewust worden:
- het is beseffen wie je werkelijk bent
- het is een thuiskomen in het zelf en je weer verbonden voelen
- het is als een druppel die terugkeert in de oceaan
 
     
  Er zijn omstandigheden in je leven, waardoor je het contact met je zelf verliest.
Je past je aan en je verliest hierdoor verbinding met het ware zelf.
Deze onnatuurlijke levenshouding geeft je een gevoel van onvrijheid.
Het veroorzaakt stress, lusteloosheid en uiteindelijk lichamelijke klachten.
 
     
  De uitnodiging is:
- om weer in contact te komen met je natuurlijke manier van leven
- om in contact te komen met je helende vermogen
- om weer te ervaren wie je werkelijk bent
- om weer thuis te komen en te beseffen dat het nooit echt weg is geweest
 
 
Heling is mogelijk:
- door te realiseren wie je werkelijk bent
- door het oplossen van je beperkende overtuigingen, waarmee je je bent gaan
  identificeren.
- door het ontmoeten van je emoties, zodat deze mogen transformeren

Het is een terugkeren in een gezond, vrij en vreugdevol leven.
Je natuurlijke staat van zijn.