Praktijk voor Innerlijk Bewustworden, Gustave Tripels